(1)
Gupta Vij, N. Opowieści Ponad Czasem. Pojmowanie Hybrydyczności W Dziecięcych Opowieściach Fantastycznych Z Okresu Bengalskiego Renesansu. dlk 2021, 3, 166-181.