(1)
Bukowiecki, Łukasz. Legendy Warszawskie Czytane Na Dystans. Mapowanie Podań Lokalnych W Perspektywie Geopoetyki I Geografii Literackiej. dlk 2021, 3, 11-25.