(1)
Pekaniec, A. Jak Przerobić Baśnie Na Zaangażowane Utopie? Twórczość Prozatorska Angeli Carter. dlk 2020, 2, 170-191.