(1)
Wróblewska, V. Filmowe Adaptacje Baśni I Bajek Ludowych. Problemy Przekładu Intersemiotycznego. dlk 2019, 1, 9-29.