(1)
Mínguez-López, X. Nieustraszone Czy Niewidzialne? Bohaterki Katalońskiej Literatury Dziecięcej I Młodzieżowej. dlk 2019, 1, 180-205.