[1]
Gupta Vij, N. 2021. Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesansu. Dzieciństwo. Literatura i Kultura. 3, 2 (grudz. 2021), 166-181. DOI:https://doi.org/10.32798/dlk.760.