Przełamywanie ciszy. Terapeutyczne użycia muzyki i dobrostan psychiczny nastolatków

McFerran, K., Derrington, P., Saarikallio, S. (red.). (2019). Handbook of music, adolescents, and wellbeing. Oxford University Press.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym krytycznie omówiono Handbook of Music, Adolescents, and Wellbeing [Przewodnik po muzyce, nastolatkach i dobrostanie psychicznym] pod redakcją Katriny McFerran, Philippy Derrington i Suvi Saarikallio (2019). Celem tekstu jest ocena mocnych stron i ograniczeń tomu, który czerpiąc z em­pirycznych, praktycznych, teoretycznych i osobistych perspektyw z dziedziny mu­zykoterapii, psychologii muzyki, poznania muzycznego i socjologii muzyki, bada terapeutyczną rolę muzyki w życiu nastolatków. Ponadto podjęto próbę zwróce­nia uwagi na najcenniejsze spostrzeżenia i wnioski, jakie w świetle pandemii CO­VID-19 może wyciągnąć z książki osoba niebędąca lekarzem. Wyrażona zostaje nadzieja, że przyszłe publikacje na temat muzyki, dorastania i dobrostanu mło­dzieży zrównoważą badania w kierunku większej różnorodności kulturowej, spo­łeczno-ekonomicznej i muzycznej, aby zapewnić wysłuchanie głosów marginali­zowanych.

Słowa kluczowe

nastolatki; więzi grupowe; tożsamość; Katrina McFerran; zdrowie psychiczne; muzykoterapia; Philippa Derrington; Suvi Saarikallio; dobrostan psychiczny

Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1). https://doi.org/10.1037/tmb0000030.

Bain, C., Grzanka, P., & Crowe, B. (2016). Toward a queer music therapy: The implications of queer theory for radically inclusive music therapy. The Arts in Psychotherapy, 50, 22–33.

Baines, S. (2013). Music therapy as an anti-oppressive practice. Arts in Psychotherapy, 40(1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.09.003.

Besse, C. (2021). Gender aware music therapy: An interpretative phenomenological analysis. Music Therapy Perspectives, 39(2), 152–161. https://doi.org/10.1093/mtp/miab007.

Brown, J. (2002). Towards a culturally centered music therapy practice. Voices: A World Forum for Music Therapy, 2(1). https://doi.org/10.15845/voices.v2i1.72.

Cameron, C. (2008). Further towards an affirmation model. In T. Campbell, F. Fontes, L. Hemingway, A. Soorenian, & C. Till (Eds.), Disability studies; emerging insights and perspectives (pp. 12–27). The Disability Press.

Chamorro‐Premuzic, T., & Furnham, A. (2007). Personality and music: Can traits explain how people use music in everyday life? British Journal of Psychology, 98(2), 175–185. https://doi.org/10.1348/000712606X111177.

Chamorro-Premuzic, T., Gomà-i-Freixanet, M., Furnham, A., & Muro, A. (2009). Personality, self-estimated intelligence, and uses of music: A Spanish replication and extension using structural equation modeling. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3(3), 149–155. https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0015342.

Chamorro-Premuzic, T., Swami, V., Furnham, A., & Maakip, I. (2009). The big five personality traits and uses of music: A replication in Malaysia using structural equation modeling. Journal of Individual Differences, 30(1), 20–27. https://doi.org/10.1027/1614-0001.30.1.20.

Chase, K. M. (2003). Multicultural music therapy: A review of literature. Music Therapy Perspectives, 21(2), 84–88. https://doi.org/10.1093/mtp/21.2.84.

Cheong-Clinch, C. (2019). My iPod, YouTube, and our playlists: Connections made in and beyond therapy. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 225–235). Oxford University Press.

Courtney, D., Watson, P., Battaglia, M., Mulsant, B. H., & Szatmari, P. (2020). COV¬ID-19 impacts on child and youth anxiety and depression: Challenges and opportunities. The Canadian Journal of Psychiatry, 65(10), 688–691. https://doi.org/10.1177/0706743720935646.

Elwafi, P. R. (2011). The impact of music therapists’ religious beliefs on clinical identity and professional practice. Qualitative Inquiries in Music Therapy, 6, 155–191.

Fauville, G., Luo, M., Queiroz, A. C. M., Bailenson, J. N., & Hancock, J. (February 15, 2021). Zoom exhaustion & fatigue scale. Retrieved January 2, 2022, from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3786329.

Hadley, S. (2013). Experiencing race as a music therapist: Personal narratives. Gilsum.

Hadley, S., & Norris, M. (2016). Musical multicultural competency in music therapy: The first step. Music Therapy Perspectives, 34(2), 129–137. https://doi.org/10.1093/mtp/miv045.

Kim, S. A. (2013). Re-discovering voice: Korean immigrant women in group music therapy. Arts in Psychotherapy, 40, 428–435. https://doi.org/10.1016/j.aip.2013.05.005.

Krüger, V. (2019). Music as a structuring resource in identity formation processes by adolescents engaging in music therapy – a case study from a Norwegian child welfare setting. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 127–137). Oxford University Press.

Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. Lancet Child & Adolescent Health, 4(6), 421. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30109-7.

McFerran, K. (2019). Crystallizing the relationship between adolescents, music, and emotions. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 3–14). Oxford University Press.

Malekoff, A. (2019). Foreword. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. v–viii). Oxford University Press.

McFerran, K., Derrington, P., & Saarikallio, S. (2019a). Acknowledgments, hopes, and dreams. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. ix–x). Oxford University Press.

McFerran, K., Derrington, P., & Saarikallio, S. (Eds.). (2019b). Handbook of music, adolescents, and wellbeing. Oxford University Press.

Miranda, D. (2019). Personality traits and music in adolescence. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 99–108). Oxford University Press.

Moreno, J. (1988). Multicultural music therapy: The world music connection. Journal of Music Therapy, 25(1), 17–27. https://doi.org/10.1093/jmt/25.1.17.

Panchal, U., Salazar de Pablo, G., Franco, M., Moreno, C., Parellada, M., Arango C., & Fusar-Poli, P. (2021, 18 August). The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: Systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-021-01856-w.

Richardson, L. (2000). Writing: A method of inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 923–943). SAGE Publications.

Rickson, D. (2019). Working in music with adolescents who experience disability. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 139–148). Oxford University Press.

Robinson, B., & Oswanski, L. (2020). LGBTQ+ music therapy. In M. Belgrave & S. Kim (Eds.), Music therapy in a multicultural context (pp. 75–114). Jessica Kingsley Pub¬lishers.

Scrine, E. (2019). Reframing intervention and inclusion: The importance of exploring gender and sexuality in music therapy with all young people. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbe¬ing (pp. 151–161). Oxford University Press.

Sharma et al. (2021). Life in lockdown: Child and adolescent mental health and well-being in the time of COVID-19. Innocenti Research Report. Retrieved January 2, 2022, from https://www.unicef-irc.org/publications/1227-life-in-lockdown.html.

Stige, B. (2002). Culture-centered music therapy. Gilsum.

Stige, B. (2004). Community music therapy: Culture, care and welfare. In M. Pavlice¬vic & G. Ansdell (Eds.), Community music therapy (pp. 91–113). Jessica Kingsley Publishers.

Stige, B. (2005). Participatory action research. In B. L. Wheeler (Ed.), Music therapy research (2nd ed., pp. 404–415). Barcelona Publishers.

Viega, M. (2019). Globalizing adolescence: Digital music cultures and music therapy. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 217–224). Oxford University Press.

Whitehead-Pleaux, A., & Clark, S. (2009, November). Changing keys: Moving from ethnocentrism to multiculturalism. Paper presented at the American Music Therapy Association Conference, San Diego, CA.

Whitehead-Pleaux, A., Donnenwerth, A., Robinson, B., Hardy, S., Oswanski, L., Forinash, M., Hearns, M., Anderson, N., & Tan, X. (2013). Music therapists’ attitudes and actions regarding the LGBTQ community: A preliminary report. The Arts in Psychotherapy, 40(4), 409–414.

Whitehead-Pleaux, A., Donnenwerth, A., Robinson, B., Hardy, S., Oswanski, L., Forinash, M., Hearns, M., Anderson, N., & York, E. (2012). Lesbian, bisexual, transgen¬der, and questioning: Best practices in music therapy. Music Therapy Perspectives, 30(2), 158–166.

Wölfl, A. (2019). Music and violence: Working with youth to prevent violence. In K. McFerran, P. Derrington, & S. Saarikallio (Eds.), Handbook of music, adolescents, and wellbeing (pp. 75–85). Oxford University Press.


Opublikowane : 2022-08-12


Klichowska, A. (2022). Przełamywanie ciszy. Terapeutyczne użycia muzyki i dobrostan psychiczny nastolatków. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 4(1), 169-180. https://doi.org/10.32798/dlk.949

Agata Klichowska  agata.klichowska@koszykowa.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2409-9896

Agata Klichowska – mgr, pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Interesuje się sound studies, translatoryką i postkolonializmem. Kontakt: agata.klichowska@koszykowa.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl