Wielokulturowe dzieciństwo w Arabie przyszłości Riada Sattoufa


Abstrakt

Artykuł dotyczy wieloczęściowej autobiograficznej powieści graficznej Arab przyszłości Riada Sattoufa (2014– ), będącej zapisem jego dzieciństwa spędzonego w mieszanej rodzinie i dwóch różnych krajach oraz kulturach – syryjskiej i francuskiej. Pierwsza część tekstu stanowi refleksję nad pojęciami tożsamości narracyjnej i Inności, m.in. Inności dziecka, w kontekście „przerysowanej”, dwumedialnej narracji, właściwej autobiograficznej powieści graficznej. W drugiej części przeanalizowany zostaje sposób, w jaki Sattouf wykorzystuje formę komiksową, żeby, po pierwsze, określić swoją tożsamość poprzez stworzenie na jej podstawie spójnej narracji, a po drugie, opowiedzieć czytelnikowi o swoim doświadczeniu Inności związanym z wychowaniem w dwóch różnych kulturach.

Zgłoszono: 15.01.2022
Zaakceptowano: 25.03.2022

Słowa kluczowe

Arab przyszłości; autobiografia; dzieciństwo; Inność; komiks; powieść graficzna; Riad Sattouf; tożsamość narracyjna

Barbieri, D. (2001). Literature and comics: The less-obvious differences. W: C. J. F. Jorge, C. Zurbach (red.), Actas do IV Congresso Internacional da Associaçao Portuguesa de Literatura Comparada “Estudios Literários / Estudios Culturais” (t. 3, s. [1–10]). Universidade de Évora.

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień (J. Margański, tłum.). Wydawnictwo Sic!. (wyd. oryg. 1997).

Bauman, Z. (2016). Obcy u naszych drzwi (W. Mincer, tłum.). WN PWN.

Błażejczyk, M. (2002). Przeciąganie liny, czyli narrator w komiksie, Zeszyty Komiksowe. Pobrane 17 sierpnia 2022 z: https://www.zeszytykomiksowe.org/narracja.

Chrobak, M. (2014). Ucząc się od Jurgielewiczowej. Inna w powieści Katarzyny Pranič Ela-Sanela. W: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek M.(red.), A. Zok-Smoła (współpr. red.), Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży (s. 81–95). Wydawnictwo UŚ.

Chrobak, M. (2015). Obcość jako kategoria interpretacyjna w badaniach nad dzieciństwem i literaturą dla dzieci, W: J. Sztachelska, K. Szymborska (red.), Children Studies jako perspektywa interpretacyjna. Studia i szkice (s. 55–66). Wydawnictwo UwB.

Domańska, E. (2005) Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wydawnictwo Poznańskie.

Kostecka, W. (2021) Czym jest wielokulturowa literatura dziecięca i młodzieżowa i jak ją badać? Propozycje metodologiczne z perspektywy literaturoznawczej w kontekście polskim. Wielogłos, 47(1), 123–149. https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.006.13581.

Lejeune, P. (1975). Pakt autobiograficzny (A. W. Labuda, tłum.). Teksty, 23(5), 31–49. (wyd. oryg. 1973).

Lejeune, P. (2007). Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii (R. Lubas-Bartoszyńska, wstęp i red., W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyń ska, tłum.). TAiWPN Universitas.

Leszczyński, G. (2006). Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. Wybrane problemy. Wydział Polonistyki UW.

Lubas-Bartoszyńska, R. (2003). Tożsamość i autobiografia. Przestrzenie Teorii, 2, 138–157.

Lubas-Bartoszyńska, R. (2007). Wstęp. W: P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii (R. Lubas-Bartoszyńska, wstęp i red., W. Grajewski, S. Ja worski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, tłum., s. v–xxi). TAiWPN Universitas.

Ricoeur, P. (1993). Życie w poszukiwaniu opowieści (E. Wolicka, tłum.). Logos i Ethos, 2, 225–235. (wyd. oryg. 1986).

Ricoeur, P. (2005). O sobie samym jako innym (B. Chełstowski, tłum.). WN PWN. (wyd. oryg. 1990).

Sattouf, R. (2004). Ma circoncision. Bréal jeunesse.

Sattouf, R. (2016). Arab przyszłości. Dzieciństwo na Bliskim Wschodzie (1978–1984) (O. Mysłowska, tłum.). Kultura Gniewu. (wyd. oryg. 2014).

Sattouf, R. (2018). Arab przyszłości 2. Dzieciństwo na Bliskim Wschodzie (1984–1985) (O. Mysłowska, tłum.). Kultura Gniewu. (wyd. oryg. 2015).

Sattouf, R. (2019). Arab przyszłości 3. Dzieciństwo na Bliskim Wschodzie (1985–1987) (O. Mysłowska, tłum.). Kultura Gniewu. (wyd. oryg. 2016).

Shacter, D. L. (2003). Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy (E. Haman, J. Rączaszek-Leonardi, tłum.). PIW. (wyd. oryg. 2001).

Still, E. J. (2017). Riad Sattouf’s L’Arabe du futur, bodily humour, and a politics of socio-symbolic adolescence. Francosphères, 6(1), 35–60. https://doi.org/10.3828/franc.2017.5.

Szyłak, J. (1998). Komiks. Świat przerysowany. Słowo/Obraz Terytoria.

Stevan, C. (2018). Riad Sattouf: «Avant d’être Syrien ou Français, je suis dessinateur». Le Temps. Pobrane 17 sierpnia 2022 z: https://www.letemps.ch/culture/riad-sat touf-detre-syrien-francais-suis-dessinateur.

Tuszyńska, K. (2016). Narracja w powieści graficznej. WN PWN.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-07


Kierska, J. (2022). Wielokulturowe dzieciństwo w Arabie przyszłości Riada Sattoufa. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 4(2), 56-73. https://doi.org/10.32798/dlk.935

Joanna Kierska  jm.kierska@student.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6983-0297

Joanna Kierska – mgr, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Jednostki Szkoleniowo-Badawczej (UFR) Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Sorbony (Francja), studentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Kontakt: jm.kierska@student.uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl