Fantastyka i realność. Baśniowe filmy w XXI wieku

Greenhill, P. (2020). Reality, magic, and other lies: Fairy-tale film truths. Wayne State University Press.


Abstrakt

Artykuł przedstawia krytyczną analizę monografii Pauline Greenhill Reality, Magic, and Other Lies: Fairy-Tale Film Truths [Rzeczywistość, magia i inne kłamstwa. Prawdy baśniowych filmów] (2020) w kontekście jej dorobku naukowego. Tytuł odzwierciedla sprzeczny charakter baśni, które pod powierzchnią fikcjiczęsto zawierają prawdy moralne i społeczne. Książka ta, choć powiązana z dotychczasowymi badaniami autorki, zmienia ich kierunek. Greenhill dokonuje tutaj wnikliwej analizy rozmaitych filmów, w sposób wyrafinowany i szczegółowy eksplorując techniki filmowe oraz dostarczając odpowiedniego komentarza społecznego. Twierdzi, że baśniowe filmy to wielowarstwowe dzieła, które czynią więcej niż tylko przekazywanie przyjemnych estetycznie obrazów. Rozbija sceny na najdrobniejsze szczegóły i niekiedy wprowadza diagramy, które pozwalają czytelnikom zrozumieć i zwizualizować owe sceny, których być może nawet
wcześniej nie dostrzegli. Chociaż te cechy są obecne w jej poprzednich pracach, tutaj łączą się, tworząc perspektywę, która w szczegółowy sposób odzwierciedla prezentowaną przez Greenhill wizję baśniowych filmów i umieszcza ją w szerszym kontekście studiów nad baśniowymi filmami.

Słowa kluczowe

adaptacja; baśń; film; Pauline Greenhill; komentarz społeczny

Bacchilega, C. (2013). Fairy tales transformed? Twenty-first-century adaptations and the politics of wonder. Wayne State University Press.

Bacchilega, C., & Rieder, J. (2010). Mixing it up: Generic complexity and gender ideology in early 21st-century fairy tale films (pp. 23–41). In: P. Greenhill & S. E. Matrix (Eds.), Fairy tale films: Visions of ambiguity. Utah State University Press.

Cheng, S. (2016, August 18). Why white actors play Japanese characters in Kubo and the Two Strings. Buzzfeed. Retrieved March 25, 2021, from https://www.buzzfeed.com/susancheng/kubo-and-the-two-strings.

Gettell, O. (2018, January 15). Stephen Colbert likens Trump to ‘racist Rumpelstiltskin.’ Entertainment Weekly. Retrieved April 8, 2021, from https://ew.com/tv/2018/01/15/colbert-trump-racist-rumpelstiltskin/.

Greenhill, P. (2015a). The Snow Queen: Queer coding in male directors’ films. Marvels & Tales, 29(1), 110–134. https://doi.org/10.13110/marvelstales.29.1.0110.

Greenhill, P. (2015b). The international fairy-tale filmography (IFTF). Marvels & Tales, 29(1), 137–139.

Greenhill, P. (2016a). Fairy-tale films in Canada / Canadian fairy-tale films. In: J. Zipes, P. Greenhill, & K. Magnus-Johnston (Eds.), Fairy-tale films beyond Disney: International perspectives (pp. 246–316). Routledge.

Greenhill, P. (2016b). Team Snow Queen: Feminist cinematic ‘misinterpretations’ of a fairy tale. Studies in European Cinema, 13(1), 32–49. https://doi.org/10.1080/17411548.2016.1140491.

Greenhill, P. (2019a). Camera obscura and zoetrope: Tarsem and magic/reality in transcultural fairy-tale film. Narrative Culture, 6(2), 119–139. https://doi.org/10.13110/narrcult.6.2.0119.

Greenhill, P. (2019b). Sexes, sexualities, and gender in cinematic North and South American fairy tales: Transforming Cinderellas. In: A. Teverson (Ed.), The Fairy Tale World (pp. 248–259). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315108407.

Greenhill, P. (2020). Reality, magic, and other lies: Fairy-tale film truths. Wayne State University Press.

Greenhill, P., & Matrix, S. E. (Eds.). (2010). Fairy tale films: Visions of ambiguity. Utah State University Press.

Greenhill, P., & Kohm, S. (2013). Hoodwinked! and Jin-Roh: The Wolf Brigade: Animated “Little Red Riding Hood” films and the Rashômon effect. Marvels & Tales, 27(1), 89–108. https://doi.org/10.13110/marvelstales.27.1.0089.

Greenhill, P., & Kohm, S. (2020). “Hansel and Gretel” films: Crimes, harms, and children. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 2(1), 11–34. https://doi.org/10.32798/dlk.350.

Greenhill, P., & Rudy, J. T. (Eds.). (2014). Channeling wonder: Fairy tales on television. Wayne State University Press.

Greenhill, P., Rudy, J. T., Hammer, N., & Bosc, L. (Eds.). (2018). The Routledge companion to media and fairy-tale culture. Routledge.

Hubner, L. (2018). Fairytale and gothic horror: Uncanny transformations in film. Palgrave Macmillan.

Hutcheon, L. (2006). A theory of adaptation (2nd ed.). Routledge.

Kim, J. (2021, February 26). Model minority, still ‘other.’ Los Angeles Review of Books. Retrieved April 17, 2021, from https://lareviewofbooks.org/short-takes/model-minority-still/.

Poniewozik, J. (2018). The end of fairy tales? How Shrek and friends have changed children’s stories. In M. Hallett & B. Karasek (Eds.), Folk and fairy tales (5th ed., pp. 466–469). Broadview Press.

Rudy, J. T., & Greenhill, P. (2020). Fairy-tale TV. Routledge.

Short, S. (2014). Fairy tale and film: Old tales with a new spin. Palgrave Macmillan.

Turner, K., & Greenhill, P. (Eds.) (2012). Transgressive tales: Queering the Grimms. Wayne State University Press.

von Franz, M.-L. (1982). Interpretation of fairy tales. Spring Publications.

Zipes, J. (1996). Towards a theory of the fairy-tale film: The case of Pinocchio. Lion and the Unicorn, 20(1), 1–24.

Zipes, J. (1997). Happily ever after: Fairy tales, children, and the culture industry. Routledge.

Zipes, J. (2011). The enchanted screen: The unknown history of fairy-tale films. Routledge.

Zipes, J., Greenhill, P., & Magnus-Johnston, K. (Eds.). (2015). Fairy-tale films beyond Disney: International perspectives. Routledge.

Zipes J., Greenhill P., & Magnus-Johnston, K. (n.d.). The international fairy-tale filmography. Retrieved April 20, 2021, from http://iftf.uwinnipeg.ca.


Opublikowane : 2021-12-31


Compora, D. (2021). Fantastyka i realność. Baśniowe filmy w XXI wieku. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 140-149. https://doi.org/10.32798/dlk.889

Daniel Compora 
University of Toledo  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-0868-350X

Daniel Compora – dr, pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu w Toledo (USA). Jego zainteresowania naukowe obejmują folklor, literaturę popularną i zdalne nauczanie. Kontakt: daniel.compora@utoledo.edu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl