Horror przemocy wobec dzieci wczoraj i dziś

Golus, A. (2019). Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci. Gliwice: Helion.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym omówiono monografię Anny Golus pt. Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci (2019). Jego celem jest nakreślenie historii, kontekstu kulturowego oraz stanu obecnego przemocy stosowanej wobec dzieci i młodych ludzi w odniesieniu zarówno do obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie, jak i dyskusji społecznych związanych z poruszonymi kwestiami. W końcowej części artykułu analizie zostają poddane szczególnie te wątki książki Golus, w których autorka ujawnia afektywne nastawienie do prezentowanego tematu przemocy wobec dzieci. Mimo prawnego zakazu bywa ona bowiem w XXI wieku w Polsce propagowana pod postacią pozornie niewinnych kar, takich jak klaps czy „karny jeżyk”.

Słowa kluczowe

Anna Golus; czarna pedagogika; dziecko; przemoc wobec dzieci; studia nad dziećmi i dzieciństwem

Ariés, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach (M. Ochab, tłum.). Gdańsk: Marabut. (wyd. oryg. 1960).

b.a. (b.d.). Anna Golus [biogram]. Tygodnik Powszechny. Pobrane z: https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/anna-golus-685.

Baratay, É. (2014). Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii (P. Tarasewicz, tłum.). Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku. (wyd. oryg. 2012).

Barnes, R. (2010). I kto tu rządzi? Poradnik dla sfrustrowanych rodziców (G. Ciecieląg, tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio. (wyd. oryg. 1990).

Chase, B. N. (2006). Mądra miłość. Jak wychowywać dzieci, ucząc je odpowiedzialności (M. Stiff, tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio. (wyd. oryg. 1999).

Dragan, M. (2018). Zaburzenia psychiczne u dorosłych krzywdzonych w dzieciństwie – badanie z zastosowaniem wywiadu strukturalizowanego SCID-I. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 17(2), 9–25.

Fugate, R. (2008). Wychowanie dziecka według Pisma Świętego (M. Stiff, A. Gandecki, tłum.). Lublin: Pojednanie. (wyd. oryg. 1980).

Golus, A. (2019). Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci. Gliwice: Helion.

Grupa TVN. (2006–2008). Superniania [program telewizyjny]. Warszawa: TVN.

Hoffmann, H. (1845). Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3–6 Jahren von Dr. Heinrich Hoffmann. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt.

Hoffmann, H. (2018). Złota rószczka. Czytajcie dzieci, uczcie się, jak to niegrzecznym bywa źle. Wydanie trzecie (W. Szymanowski, tłum.). Warszawa: Graf_ika. (wyd. oryg. 1892).

Kehily, M. J. (2008). Zrozumieć dzieciństwo. Wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia. W: M. J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem (M. Kościelniak, tłum., s. 15–40). Kraków: WAM. (wyd. oryg. 2004).

Klecka, M., Palicka, I. (2018). Trauma rozwojowa u dzieci – perspektywa neurorozwojowa. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 17(2), 26–37.

Komsta, M. (2020, 22 stycznia). Co mam zrobić tym razem? [post opublikowany na portalu Facebook]. Pobrane z: https://www.facebook.com/wymagajace/posts/1841291432670788.

Korczak, J. (1984). Jak kochać dziecko. W: Pisma wybrane (t. 1, s. 89–382). Warszawa: Nasza Księgarnia. (wyd. oryg. 1919).

Lebecka, H. (2002). Hoffmann Heinrich. W: B. Tylicka, G. Leszczyński (red.), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (s. 151–152). Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Malinowski, B. (2002). Aborygeni australijscy. Socjologiczne studium rodziny i inne prace przedterenowe. Warszawa: WN PWN. (wyd. oryg. 1910–1914).

Miller, A. (1991). Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa (J. Hockuba, tłum.). Warszawa: WN PWN. (wyd. oryg. 1981).

Miller, A. (1995). Dramat udanego dziecka. Studia nad powrotem do prawdziwego Ja (N. Szymańska, tłum.). Warszawa: Jacek Santorski & CO. (wyd. oryg. 1978).

Miller A. (1999). Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii (B. Przybyłowska, tłum.). Poznań: Media Rodzina. (wyd. oryg. 1980).

Pastwa-Wojciechowska, B., Izdebska, A. (2016). Zdarzenia traumatyczne w okresie dzieciństwa a rozwój osobowości psychopatycznej u osób skazanych. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 15(2), 73–92.

Pearl, D., Pearl, M. (2010). Jak trenować dziecko? (G. Grygiel, tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio. (wyd. oryg. 1994).

Roudinesco, É. (2015). Przemoc wobec zwierząt. Rozmowa z J. Derridą (B. Brzezicka, tłum.). Znak, 720, 34–43. (wyd. oryg. 2001).

Smalley, G. (2006). Klucz do serca twojego dziecka (R. Jankowski, tłum.). Lublin: Pojednanie. (wyd. oryg. 1983).

Tripp, T. (2009). Pasterz serca dziecka (b.t.). Warszawa: Słowo Prawdy. (wyd. oryg. 1995).

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-31


Rąbkowska, E. (2020). Horror przemocy wobec dzieci wczoraj i dziś. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 2(1), 208-216. https://doi.org/10.32798/dlk.525

Ewelina Rąbkowska  ewelina.rabkowska@365.koszykowa.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5080-5999

Ewelina Rąbkowska – dr, kieruje Muzeum Książki Dziecięcej (działem specjalnym Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę dziecięcą i młodzieżową, powieści wspomnieniowe oraz kulturowe studia nad zwierzętami. Kontakt: ewelina.rabkowska@365.koszykowa.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl