Czy film daje taką samą siłę jak książka? Rozważania nad upodmiotowieniem w Siedmiu minutach po północy


Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie Siedmiu minut po północy (2016) J. A. Bayony, fil­mowej adaptacji powieści Patricka Nessa (2011) pod tym samym tytułem opartej na oryginalnym pomyśle Siobhan Dowd, z perspektywy teorii upodmiotowienia. Autorka artykułu wskazuje, że między książką a filmem istnieją pewne istotne różnice, zwłaszcza w zakrasie upodmiotowienia bohatera i potencjalnej młodej publiczności. Wyniki tej analizy porównawczej pokazują, że film ma większy potencjał afektywnego upodmiotowienia niż powieść. Wynika to głównie z faktu, że w książce Ness umiejętnie stosuje narrację słowną (której towarzyszą ilustracje Jima Kaya), podczas gdy w filmie Bayona wykorzystuje możliwości, jakie daje medium audiowizualne, zapewniając widzom artystyczne i psychologiczne upodmiotowienie.

Słowa kluczowe

Siedem minut po północy; adaptacja; film dziecięcy i młodzieżowy; literatura dziecięca i młodzieżowa; upodmiotowienie; J. A. Bayona; Patrick Ness

Atienza, B., Horwits, M., King, J. (Producers), & Bayona, J. A. (Director). (2016). A monster calls [Motion picture]. Spain, United Kingdom, & United States: Universal Pictures & Entertainment One Films.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives. Book 1: Cognitive domain. New York, NY: David McKay.

Buckley, C. (2014). Gothic and the child reader, 1850–present. In G. Byron & D. Townshend (Eds.), The Gothic world (pp. 254–263). London & New York, NY: Routledge.

Day, G. (2012). Good grief: Bereavement literature for young adults and A Monster Calls. Medical Humanities, 38(2), 115–119. https://doi.org/10.1136/medhum-2012-010260.

Facione, P. A. (2015). Critical thinking: What it is and why it counts. Insight Assessment. Retrieved from https://www.insightassessment.com/About-Us/Measured-Reasons/pdf-file/Critical-Thinking-What-It-Is-and-Why-It-Counts-PDF/(language)/eng-US. (Original work published 1992).

Farnia, F. (2017). A comparative study of the model of empowerment in six selected Iranian and English young adult novels. Unpublished PhD thesis, The International Division, Shiraz University, Shiraz, Iran.

Farnia, F., & Pourgiv, F. (2017). Empowerment in A Monster Calls by Patrick Ness. LiBRI, 6(2), 41–49.

Greene, E., & Del Negro, J. M. (2010). Storytelling: Art and technique (4th ed.). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.

Jones, N. (2012, June 14). A Monster Calls: Patrick Ness and Jim Kay talk about their Carnegie and Greenaway wins. The Telegraph. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/culture/books/9331493/A-Monster-Calls-Patrick-Ness-and-Jim-Kaytalk-about-their-Carnegie-and-Greenaway-wins.html.

Khosronejad, M. (2004). M's ūmīyat Va Tajrubih: Darāmadī Bar Falsafiy Adabīyat-i Kūdak. Tehran: Markaz Publication.

Klammer, S. (n.d.). 100 art therapy exercises – the 2019 updated list. Expressive Art Inspirations. Retrieved from https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html.

López Díez, J. (2018). J. A. Bayona’s ecstatic truth. International Journal of Film and Media Arts, 3(1), 40–55.

McCort, J. R. (2016). Introduction: Why horror? (Or, the importance of being frightened). In J. R. McCort (Ed.), Reading in the dark: Horror in children’s literature and culture (pp. 3–36). Jackson, MS: University Press of Mississippi.

McCullum, R. (2018). Screen adaptations and the politics of childhood: Transforming children’s literature into film. London: Palgrave MacMillan.

Moradpour, N. (2016). Shigardhā-Yi Tamarkuzzudāyy Dar Qis s ihā-I Īrānī Bi Kūshishi. Injavī Yi Shīrāzī. Iranian Children’s Literature Studies 6(2), 139–164.

Ness, P. (2011). A monster calls: Inspired by an idea from Siobhan Dowd. New York, NY: Candlewick.

Nikolajeva, M. (2010). Power, voice and subjectivity in literature for young readers. New York, NY & London: Routledge.

Sadan, E. 2004. Empowerment and community planning (R. Flantz, trans.). Retrieved from http://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment.pdf. (Original work published 1997).

Sasada, H. (2013). The portrayal of monsters in illustrated children’s books: Catharsis in A Monster Calls. Bulletin of Seisen University, 61, 67–79.

Sun, K. (2018). Real dragons: Monster symbolism in Maurice Sendak’s Outside Over There, Neil Gaiman’s Coraline, and Patrick Ness’ A Monster Calls. The Looking Glass, 21(1), 10–14.

Taylor, M. A. (2010). The monster chronicles: The role of children’s stories featuring monsters in managing childhood fears and promoting empowerment. Unpublished master’s thesis, Faculty of Creative Industries, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Retrieved from https://eprints.qut.edu.au/37305/1/Michelle_Taylor_Thesis.pdf.


Opublikowane : 2019-07-24


Farnia, F. (2019). Czy film daje taką samą siłę jak książka? Rozważania nad upodmiotowieniem w Siedmiu minutach po północy. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 147-158. https://doi.org/10.32798/dlk.33

Fatemeh Farnia  ffarnia@hotmail.com
Uniwersytet w Shiraz  Iran
https://orcid.org/0000-0002-4607-6567

Fatemeh Farnia – dr, członkini Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej na Uniwersytecie w Shiraz (Iran). Jej zainteresowania badawcze obejmują upodmiotowienie w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, zwłaszcza w książkach obrazkowych i powieściach dla młodych dorosłych, a także teorię literatury dziecięcej. Kontakt: ffarnia@hotmail.com


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl