Przedłużamy termin zgłoszeń do numeru "Na marginesie twórczości? Twórcy i twórczynie kultury dorosłych – wyjątkowo dla dzieci i młodzieży"

2022-06-11

Z uwagi na duże zainteresowanie tomem 4 nr 1 (2022) naszego czasopisma i dużą liczbę artykułów na temat wymiarów wielokulturowości w najnowszej twórczości dla dzieci i młodzieży, które zostały do nas zgłoszone, postanowiliśmy podzielić ten numer tematyczny na dwie części.
Z tego powodu przesuwamy ostateczny termin zgłaszania artykułów do numeru 2/2022 (od teraz 1/2023) na 2 października. Zapraszamy do nadsyłania prac dotyczących tekstów kultury twórców i twórczyń, którzy
na co dzień kierowali lub kierują swoje dzieła do osób dorosłych, jednak wyjątkowo zwrócili się do publiczności dziecięcej i młodzieżowej. Czekamy również na artykuły do działów „Varia” i „Recenzje”.